lewel

inna pisownia: level
z ang. level – poziom (etap) w grze komputerowej
znaczenie: poziom
przykład zastosowania: wspiął się na wyższy lewel