lid

inna pisownia: lead
ang. lead
znaczenie: fragment artykułu w gazecie, znajdujący się pod tytułem i wyróżniony pogrubioną czcionką
przykład zastosowania: niektórzy czytają tylko lidy, na resztę szkoda im czasu