Archiwum miesiąca: grudzień 2013

Dosłownie

Nieco żartobliwe zwroty naszych rodaków z Chicago lub z nowojorskiego Greenpointu, ale zapewne nie tylko 🙂

after birds – po ptokach
coin paintings – obrazy Moneta
do not boat yourself – nie łudź się (łódź?)
do not dust me in – nie wkurzaj mnie
do not make a village – nie rób wiochy
feet of metals – stopy metali
go out on the people – wyjść na ludzi
I broke down the first ice-creams – przełamałem pierwsze lody.
I cut off myself a nap – uciąłem sobie drzemkę
I divided their lottery coupon – podzieliłem ich los
I remember your member – pamiętam twego członka
I towers you – wierzę ci (wieże?)
I will animal to you – zwierzę ci się
room with you – pokój z tobą
thank you from the mountain – z góry dziękuję
without a little garden – bez ogródek
without pictures – bez obrazy

CZY nadużywane, CZY jak?

Takie zwykłe słowo – CZY – a roztańczyło się po dziennikarskiej polszczyźnie szalenie i teraz może się pojawić właściwie wszędzie. Obok uniwersalnego DLA nasi niedouczeni i nieoczytani rodacy mają drugie uniwersalne słówko – CZY.

W słownikach znajdujemy cztery znaczenia słówka czy – jako partykuły lub spójnika.

 1. partykuła rozpoczynająca zdanie pytajne lub ekspresywne o formie zdania pytajnego, np.
  • Czy pada deszcz?
  • Czy pozwolisz?
  • Czy podobna?
  • Czyś ogłuchł?
 2. wyrażenie o charakterze ekspresywnym, oznaczające zniecierpliwienie, niepewność, osłabienie treści, do której się odnosi, np.
  • Czy co?
  • Czy jak?
  • Śpisz, czy co?
 3. spójnik zdań podrzędnych o charakterze pytajnym, wskaźnik zespolenia z wyrażeniem podrzędnym, np.
  • Nie wiem, czy to by się udało.
  • Nie zastanawiał się, czy ją kocha.
  • Powiedz mi, czy duży mróz.
 4. spójnik łączący zdania równorzędne lub ich części, wyrażający możliwą wymienność lub wyłączanie się części równorzędnych, np.
  • Był smutny czy też znudzony.
  • Świątek czy piątek – musiał pracować.

Moim zdaniem, to ostatnie znaczenie słówka czy jest ostatnio nadużywane – zapewne za angielskim or pochopnie zapożyczonym i niezgrabnie stosowanym, jako spójnik elementów wymiennych lub równorzędnych.
Np. w zdaniach:

 • Miał wiele znaczków z Bułgarii, Grecji czy Rumunii.
 • Nie miał znaczków z Francji, Szwecji czy Danii.
 • Kupił nowy telewizor, komputer czy drukarkę.
 • ALE

 • Miał mało pieniędzy i mógł sobie kupić tylko telewizor, komputer czy drukarkę.
 • W ostatnim zdaniu spójnik czy łączy elementy alternatywne, można go zastąpić spójnikiem albo.

  NATOMIAST
  W języku polskim czy NIE jest spójnikiem wyliczanki równorzędnej, w której należy stosować „i”, „a”, „oraz”, zaś w przeczeniach – „ani”.
  Dlatego błędem jest coraz częściej spotykane użycie czy przed ostatnim elementem takiej wyliczanki. Należy mówić:

 • Miał wiele znaczków z Bułgarii, Grecji i Rumunii.
 • Nie miał znaczków z Francji, Szwecji ani Danii.
 • Kupił nowy telewizor, komputer oraz drukarkę.
 • DLA? Chyba nie DLA

  Nadużywanie przyimka dla wiąże się zapewne z uproszczonym tłumaczeniem angielskiego for. Uproszczonym, bowiem „Wielki Słownik Angielsko-Polski” Stanisławskiego wymienia aż 15 znaczeń słówka for. Leniwi tłumacze nauczyli się jednego. Prezentują nam więc takie dziwolągi językowe:

  • meble dla domu,
  • zarzuty dla premiera,
  • wyrok dla przestępcy,
  • zagrożenie dla dostaw
  • maszyna dla wyrobu czegoś
  • zdjęcia dla Playboy’a.

  Powinniśmy jednak pisać, że:

  • To są meble do domu, choć przeznaczone dla domowników.
  • Zarzuty są wobec premiera, wobec podejrzanego, choć w niektórych przewrotnych sytuacjach mogłyby być dla nich korzystne – jak w zasadzie: nieważne, co, ważne, żeby o nim mówili i nie przekręcali nazwiska 😉
  • Wyrok jest na przestępcę, na zbrodniarza.
  • Zagrożenie dostaw – ten zwrot w języku polskim nie wymaga przyimka.
  • Maszyna do wyrobu czegoś.
  • Zdjęcia są do gazety.

  Takie są zasady polskiej frazeologii.

  Wspomnę jeszcze regionalizm występujący niekiedy w gwarze wschodnich województw. Otóż w Białostockiem i na Suwalszczyźnie — a więc na obszarze historycznie związanym z wpływami języka rosyjskiego — zetknąć się można z dodawaniem przyimka dla do czasowników zwrotnych.
  Na przykład:
  gwarowe — dla mnie się to podoba,
  zamiast literackiego
  to mi się podoba.

  Podobne jest również:
  gwarowe — daj to dla mnie,
  zamiast literackiego
  daj mi to.