Archiwum miesiąca: sierpień 2017

Pisomowa

U Orwella w Roku 1984 pojawiła się nowomowa. Słownik PWN definiuje to słowo następująco:

nowomowa – język władzy i kontrolowanych przez nią środków przekazu w państwach totalitarnych, służący do manipulowania ludźmi i nastrojami społecznymi.

Aktualny język mediów wpisuje się w tę definicję, dlatego pozwolę sobie zwrócić uwagę na pierwotne znaczenie zwrotów lansowanych przez niemiłościwie nam panujących.

W ten sposób istniejący od lat kilku nasz słownik nowych wyrazów obcych zostaje poszerzony o zwroty i związki frazeologiczne wprowadzane ostatnio do mojego języka ojczystego. Niestety, każda bzdura powtórzona tysiąc razy staje się czymś zwyczajnym.

Kto dziś jeszcze pamięta, cóż w języku polskim znaczyły słowa Bóg, Honor, Ojczyzna?
Słownik nasz nie docieka, dlaczego dziś kojarzą się z kibolami. Słownik przypomina, co niektóre słowa znaczyły lata, a nawet wieki całe, zaś ostatnie zmiany polskiego słownictwa szokują niedoinformowanych.

Co znaczy zwrot „media publiczne”? Albo „telewizja narodowa”? „Miesięcznica”?

Wyjaśniamy 🙂