iwent

eventwarianty pisowni: event, ewent, ivent

z angielskiego event – zdarzenie, wydarzenie

znaczenie: impreza, wydarzenie najczęściej organizowane publicznie dla dużej grupy osób

przykład: Sala klubu może być wynajmowana na iwenty.