forwardować

z ang. forward – wysyłać; do przodu, naprzód, dalej

znaczenie: przesyłać dalej (np. wysłać otrzymany e-mail do osoby trzeciej)

przykład zastosowania: Większość postów od Anny automatycznie forwardował do jej byłego.