risercz

reserczinna pisownia: research, reserch

z ang. research – badać, prowadzić badania; praca naukowa, badania

znaczenie: zbieranie informacji na konkretny temat, wyszukiwanie informacji o czymś

przykład zastosowania: Mamy doświadczenie w reserchu marketingowym i badaniach omnibusowych.