SWIFT

skrót ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication = Stowarzyszenie Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej

znaczenie:
termin bankowy – kod SWIFT składa się z 8 znaków, które jednoznacznie identyfikują bank; kody 11-znakowe definiują bank i jego oddział; jest wymagany podczas przelewów międzynarodowych

Przykład zastosowania:
BPKOPLPW to kod SWIFT banku PKO BP.