prekampania

związek frazeologiczny: prekampania wyborcza
pochodzenie: nowe uzupełnienie znanego wyrazu kampania o przedrostek przed- tworzy wyrażenie zrozumiałe, któremu nadawane jest znaczenie oczywistości działań o charakterze agitacyjnym [patrz: Pisomowa]

Pojęcie prekampanii wyborczej stara się zatrzeć fakt braku poszanowania kodeksu wyborczego, precyzyjnie wyznaczającego harmonogram wyborów. Kampania wyborcza kandydatów do samorządów lokalnych może się bowiem rozpoczynać z chwilą, kiedy premier ogłosi datę wyborów samorządowych; wówczas będą mogły powstawać komitety wyborcze zajmujące się agitacją i promujące kandydatów. Wcześniejsze działania wyborcze nie mają skutków prawnych, takie jak np. zbieranie podpisów poparcia. Efekty agitacji jednak pozostają w świadomości wyborców.

Przykłady zastosowania:
Trzeba skończyć z fikcją prekampanii wyborczej. [gazetaprawna.pl]
Państwowa Komisja Wyborcza uważa ich zachowanie za naganne, ale rozkłada ręce. — W obowiązującym stanie prawnym PKW nie ma uprawnień do podejmowania działań w sprawach związanych z ewentualnym prowadzeniem tzw. prekampanii, która nie jest uregulowana w przepisach kodeksu wyborczego. [gazetaprawna.pl]

Powinniśmy uregulować zjawisko tzw. prekampanii wyborczej. [Rzecznik Praw Obywatelskich]

Kolejny dzień prekampanii wyborczej. Kandydaci na prezydenta Warszawy zaprezentowali… [Warszawski Ośrodek Telewizyjny, TVP3, 25 lipca 2018]