fotoszopa

creoflick.net

creoflick.net

wersje: fotoszop, Photoshop

pochodzi od nazwy programu graficznego Photoshop powstałej z połączenia słów photo – foto, oraz shop – sklep

znaczenie: poprawianie fotografii, retusz; nadmierna ingerencja w fotografię

przykład zastosowania:
Ludzie zawsze będą krytykować twoją pracę, kiedy powiesz, że korzystałeś z Photoshopa. Lepiej stosuj sformułowanie 'cyfrowa ciemnia’…