CV

docstoc.com

docstoc.com

wymowa: [siwi]

skrót łacińskiego wyrażenia curriculum – przebieg, bieg; vitae – życia (w dopełniaczu)
jednak litery czytane z angielska: C – ci, V – wi

znaczenie: życiorys przygotowany pod kątem uznania pracodawcy (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności i zainteresowania, oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) i dołączany do podania o pracę (aplikacji, listu motywacyjnego);
niekiedy stosowany jest synonim résumé.

przykład zastosowania: Dobrze napisane CV powinno nie tylko porządnie wyglądać, mieć wypunktowane najważniejsze zagadnienia zawodowe, ale też mieć dołączoną sympatyczną fotografię.