catering

czytaj: [katering]
z ang. catering – dostarczenie żywności, zaopatrzenie w żywność
znaczenie: dostawa artykułów żywnościowych
przykład zastosowania: Imieniny urządzono w ogrodzie, cateringiem zajęła się zaprzyjaźniona restauracja.