product manager

[www.amsrecruits.com]

[www.amsrecruits.com]

czytaj: [prodakt menadżer]

z ang. product – produkt, wytwór; manager ? kierownik

znaczenie: pracownik odpowiedzialny za produkt – za tworzenie nowych produktów, analizę rynku, politykę asortymentową, ustalanie cen, rozwój danego produktu, planowanie marketingu i zbytu

przykład zastosowania: Marian był od początku product managerem tego gadżetu i ten sukces to głównie jego zasługa.
Pracownika rozkładającego towar na półkach postanowiliśmy wyróżnić tytułem product managera.