outsourcer

warianty pisowni: autsurser
pochodne: outsourcing, , outsoursowy
wymowa: [autsurser]
ang. zwrot outside resource using (skrócony do out-source-er) – pracujący na zlecenie większej firmy
out – na zewnątrz, poza; wyłączony, nieaktualny; resource – zasób, środek, zapas, surowiec
znaczenie: podwykonawca, wykonawca półfabrykatów, realizator prac pośrednich
przykład zastosowania: Nie chciał zostać wiecznym outsourcerem i założył własną firmę.