hipster

[wikimedia]

[wikimedia]

wariant: hepster, hipstersi, hipsterka;

wymowa [hipster];

z pseudołaciny: Hipsterus sophisticatus;

z ang. etymologia niewyjaśniona: hippie, a person who is hip [Merriam-Webster Dict.] – w tym kontekście hip – apatyczny; słowo znane od 1941.

znaczenie: współczesna forma hipisa (hippie), osoba oryginalnie ubrana, wyróżniająca się wyglądem dziwnym i pozornie niedbałym

przykład zastosowania:
Zdecyduj się, czy wybierasz wygodny mainstream, czy niełatwą drogę hipstera
Dla prawdziwego hipstera modne jest to, o czym jeszcze nikt nie wie, że jest modne. Z tym że prawdziwy hipster nigdy nie powie o sobie, że jest hipsterem. To byłoby bardzo niemodne.