freelanser

[sxc.hu]

[sxc.hu]

wymowa: [frilanser]

warianty pisowni: freelancer, frilanser

z ang. freelance
free = wolny + lance = lanca
1) wojownik najemny; 2) osoba wykonująca wolny zawód, nie związana z jednym pracodawcą przez dłuższy czas, często jest to artysta, doradca

znaczenie:
wolny strzelec, pracownik niezrzeszony

przykład zastosowania:
Praca na etacie ma swoje zalety, ale freelancer woli niedogodności swego statusu i wolność, jakiej etat nie daje.