chapeau bas

ChapeauBas 264x300wariant: szapoba

wymowa: szapoba! (akcent na ostatnią sylabę)

z francuskiego: kapelusz z głowy

znaczenie: czapki z głów! – wyrażenie wykrzyknikowe będące dowodem uznania, ukłon z szacunkiem

przykład zastosowania: Twój występ był wspaniały! Chapeau bas!