timesharing

timesharingwymowa: [tajmszering]

z ang. time – czas, sharing – dzielić, podział

znaczenie: korzystanie z nieruchomości przez określony czas na zasadzie współwłasności, na ogół w celach turystycznych

przykład zastosowania:
Polska ustawa o timesharingu jest przykładem psucia polszczyzny przez ustawodawcę.