outsourcing

warianty pisowni: autsursing
pochodne: outsourcer, outsoursowy
wymowa: [autsursing]
ang. zwrot outside resource using (skrócony do out-source-ing) – korzystanie z zasobów zewnętrznych
out – na zewnątrz, poza; wyłączony, nieaktualny; resource – zasób, środek, zapas, surowiec
znaczenie: zlecenie pracy podmiotom zewnętrznym
przykład zastosowania: Dotychczas nasi pracownicy dużo czasu tracili na szlifowanie wyrobów, ale odkąd wdrożyliśmy outsourcing, robi to nam szlifiernia w sąsiedniej miejscowości i wszyscy są zadowoleni.