lejaut

www.smilemelon.com

www.smilemelon.com

wymowa – [lejałt]

wersje: layout, lejout

z ang. layout – układ, rozkład, plan

znaczenie: szablon, wzorzec, stały układ kompozycji strony publikacji w DTP

przykład zastosowania: Facebook ostrożnie zmienia lejaut, pozostawiając główne elementy, do których wszyscy najbardziej się przyzwyczaili.