frendzia

ang. friend – przyjaciel
znaczenie: przyjaciółka; angielskie słowo w żeńskiej formie żartobliwej i pieszczotliwej
przykład: Trzeba pogadać z frendzią o tamtym boju.