telewizja narodowa

pochodzenie: [pisomowa] nowe połączenie dwóch zwykłych wyrazów tworzy wyrażenie niezrozumiałe, któremu nadawane są różne znaczenia

Fragment głównej strony TN na internetowym kanale YouTube – UWAGA – niepowiązanej z TVP (jak się wydaje)

znaczenie:
telewizja – system przesyłania obrazu i dźwięku na odległość; instytucja lub przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem tego systemu; program nadawany przez tę instytucję [według Słownika 100 tysięcy potrzebnych słów p/red. prof. Jerzego Bralczyka, PWN]
narodowy – należący do narodu, dotyczący narodu (ogółu mieszkańców danego kraju), charakterystyczny dla danego narodu. [według Mały Słownik języka polskiego p/red. St. Skorupki, H. Auderskiej i Z. Łempickiej, PWN]

przykłady zastosowania:
Nazwa „telewizja narodowa” oznacza: adresowana do wszystkich w sposób niewykluczający. Bardzo chciałbym to myślenie wdrożyć w TVP 1. Nie chcę, aby Jedynka była stroną sporu. [wywiad z Mateuszem Matyszkowiczem, dyr. TVP1 z 17.08.2017]

Będzie nowy abonament RTV. Wszyscy zrzucimy się na telewizję narodową [wyborcza.pl z 26.01.207]

Telewizja publiczna jest telewizją narodową, bo jest własnością całego narodu, utrzymywaną – przynajmniej teoretycznie – przez niego. [J. Sellin dla Super Expressu, 12.08.2015]

Reference: telewizja narodowa