media publiczne

pochodzenie: [pisomowa] nowe połączenie dwóch zwykłych wyrazów tworzy wyrażenie niezrozumiałe, któremu nadawane są różne znaczenia

Grafika: wirtualnemedia.pl

znaczenie:
media, l. mn. rzeczownika medium — osoba podatna na hipnozę; osoba zdolna do odczuwania zjawisk telepatycznych, obcująca z duchami; środek, za pośrednictwem którego przekazywane są jakieś treści (środek przekazu) [według Słownika 100 tysięcy potrzebnych słów p/red. prof. Jerzego Bralczyka, PWN]
publiczny – dotyczący całego społeczeństwa lub zbiorowości, dostępny dla wszystkich; związany z instytucją nieprywatną; odbywający się jawnie, przy świadkach [według Słownika 100 tysięcy potrzebnych słów p/red. prof. Jerzego Bralczyka, PWN]
media publiczne – środki przekazu podporządkowane rządowi PiS

przykłady zastosowania:
…jeden z rozmówców stwierdził, że TVP SA korzysta ze „środków publicznych”, czyli naszych pieniędzy, a skoro tak, można ją uznać za medium publiczne? [sdp.pl z 03.02.2015]

W przygotowanej przez Reuters Institute for the Study of Journalism diagnozie Grzegorz Piechota z Harvard Business School krytycznie ocenia zmiany na polskim rynku medialnym w ostatnim roku. Zwraca uwagę na całkowite podporządkowanie mediów publicznych rządowi i PiS, zwolnienia i rezygnację rzeszy dziennikarzy, a programy informacyjne państwowych stacji nazywa wprost „fabrykami fake newsów”. [wirtualnemedia.pl z 23.06.2017]

Reference: media publiczne