zbrifować

sxc.hu

sxc.hu

zwrot zbrifować kogo? co?

porównaj:
briefing

znaczenie: przekazać najważniejsze informacje o kimś, streścić coś

przykład zastosowania: Zbrifujmy sytuację: nie jest dobrze…