SEPA

Wikimedia

Wikimedia

zwrot: przelew SEPA

skrót ang. Single Euro Payments Area – Jednolity Obszar Płatniczy w euro

znaczenie:
termin bankowy – usługa przesyłania pieniędzy w walucie euro między rachunkami banków w Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii

przykład zastosowania:
Przelewy SEPA mają być przesyłane w ciągu 1-2 dni roboczych.