ROFL

funnyjunk.com

funnyjunk.com

skrót ang. roll(-ing) on the floor laughing – tarzać się po podłodze ze śmiechu

znaczenie: (stosowane w slangu internetowym lub w SMS-ach) tarzać się ze śmiechu!

przykład zastosowania: Haha! ROFL 😀