propercja

zrzutz ang. property – właściwość, cecha; własność, mienie; nieruchomość

znaczenie: właściwość, cecha

przykład zastosowania: Blend sam stworzy TextBlocka i zbinduje jego propercję Text. Ale jak umieścić propercje w kontrolce?

nawiasem mówiąc między nami programistami – na szczęście słówko w tej wersji pojawia się rzadko i wyłącznie wśród bełkoczących żargonem informatyków, często od razu karconych za takiż bełkot)

[słówko zaproponowane przez Jana Lewandowskiego]