outplacement

warianty pisowni: autplejsment
pochodne: outplacementowy
wymowa: [autplejsment]
z ang. out – na zewnątrz, poza; wyłączony, nieaktualny; placement – posada, znajdowanie pracy; rozmieszczenie, umiejscowienie
znaczenie: zwolnienia monitorowane, polegające na pomocy zwalnianym pracownikom w znalezieniu innej pracy za pomocą doradztwa, finansowania szkoleń itp.
przykład zastosowania: W trakcie realizowania programu outplacementowego firma wysłała nas na kurs Photoshopa