OMG

rozwinięcie angielskiego skrótu: Oh my God!
znaczenie: okrzyk o mój Boże!