lajkować

likez ang. like – lubić

znaczenie:
na portalu Facebook kliknięcie przycisku Lubię to (w oryginalnej wersji Like it) – popularnie zwanego lajkiem – wyraża aprobatę grafiki, tekstu, postaci lub wydarzenia, pod którym znajdował się ten przycisk; kliknięcia takie są zliczane i przyczyniają się do popularności tejże grafiki, tekstu itp.

przykład zastosowania: Nie lubię, jak ludzie lajkują własne wpisy.