kaman

w zwrocie: o co kaman?

z ang. come on – nadchodzić, pojawiać się

znaczenie:
slangowe, żartobliwe o co chodzi?

przykład zastosowania:
Nie kumam, o co kaman.