itemki

memy.pl


Wymowa: [ajtemki]

Wersje: ajtemki

Etymologia: ang. item – rzecz, element, szczegół. W języku polskim słowo pojawiło się w grach i przeszło do języka potocznego, najczęściej używane w liczbie mnogiej.

Znaczenie: rzeczy, przedmioty

Przykład zastosowania: na święta Bożego Narodzenia dodawali takie itemki (i zmieniali je co roku) np. czapka św. Mikołaja, choinka, bombka czy gwiazda

Można by było tylko raz dziennie zdobyć ten eventowy itemek.