iban

Wikimedia

Wikimedia

skrót International Bank Account Number

z ang. – międzynarodowy numer konta bankowego

znaczenie – identyfikator kraju (2 wielkie litery) i numer konta w banku (28 cyfr), łącznie 30 znaków

zastosowanie: w bankowych transakcjach międzynarodowych, głównie w krajach europejskich (poza Białorusią, Mołdawią, Rosją i Ukrainą) i niektórych krajach Azji (Bliski Wschód)

standard IBAN polskiego banku (bez spacji – tu ułatwiających czytelność): PL CC BBBB BBBB NNNN NNNN NNNN NNNN
gdzie:

  • PL – oznaczenie kraju (wielkie litery
  • CC – cyfry kontrolne
  • BBBBBBBB – cyfry oznaczające identyfikator banku lub oddziału banku
  • NNNN NNNN NNNN NNNN – cyfry oznaczające numer rachunku bankowego

Nota bene: jest to hasło nr 100 😉