destynacja

Ulubiona destynacja ;)

Ulubiona destynacja 😉

inna pisownia: destinacja

z ang. destination cel, miejsce przeznaczenia; przeznaczenie

znaczenie: 1. miejsce odpowiednie dla kogo; 2. kierunek wyjazdu

przykład zastosowania: W tym sezonie najlepszą destynacją narciarską wcale nie było Zakopane.

Dawne źródła:
M. Arcta Słownik Wyrazów Obcych, 1930
Destynacja ł. przeznaczenie, los; miejscowość wyznaczona (dla kogoś a. czegoś).

Ciekawostką może być fakt, że ubiegłowieczne zapożyczenie z łaciny miało nieco inne znaczenie niż obecne zapożyczenie z języka angielskiego, który przecież to słowo również zaczerpnął z łaciny.

Reference: destynacja