dedlajn

[wg kwejk.pl]

[wg kwejk.pl]

inna pisownia: deadlajn, deadline

wymowa: dedlajn

z ang. dead – tu: całkowity, zupełny, dokładny; line – linia, granica, krawędź

znaczenie: termin graniczny, ostateczny termin, nieprzekraczalny termin

przykład zastosowania: Szef zapowiedział, że deadline to świętość i naruszenie oznaczać będzie dla mnie poważne kłopoty, także finansowe.

[Termin przypomniał mi Tadeusz L.]