briefing

wikimedia

wikimedia

wymowa: [brifing]

warianty pisowni: brifing

z ang. briefing – odprawa; instruktaż, pouczenie; imiesłów od brief krótki, zwięzły

znaczenie: krótka konferencja prasowa, zazwyczaj dotycząca jednego tematu, poinformowanie dziennikarzy, krótki komunikat dla mediów; spotkanie dziennikarzy z politykami lub przedstawicielami większej firmy, branży

przykład zastosowania: Zapraszamy na briefing przed meczem ekstraklasy!