brand

searchengineland.com


Wymowa: brand, brend

Uwaga: l.mnoga brandy – nie mylić z l. poj. nazwy wysokoprocentowego alkoholu

w jęz. ang. brand

  • żagiew, głownia; pochodnia;
  • rozpalone żelazo do piętnowania (też: branding iron); piętno (np. wypalone na sierści zwierzęcia);
  • znak firmowy, marka towaru; brand name – nazwa firmowa, nazwa fabryczna;
  • czasownik: wryć w pamięć; napiętnować; znakować.

Znaczenie w języku polskim: marka produktu lub usługi wyróżniająca się na tle marek konkurencji

pokrewne: branding, rebranding

przykład: Ja mam niby brand Orange, ale żadnych apek od nich nie ma… czyli taki brand bez brandu. — forum.android.com.pl