autentykacja

autentwariant: autentyfikacja

z ang. authentication – uwierzytelnienie, poświadczenie, nadanie ważności, legalizacja

znaczenie: uwierzytelnienie, poświadczenie, że ktoś może mieć dostęp do danych lub do wydania polecenia (informacje w systemie, programie komputerowym, zlecenie czynności bankowej)

przykład zastosowania: Autentykacja możliwa jest zarówno w sieci IP, jak i przy zastosowaniu transmisji szeregowej