account manager

sitesourcebusinesscoaching.com

sitesourcebusinesscoaching.com

czytaj: [ekont menadżer]

z ang. account – konto; manager – kierownik

znaczenie: pracownik obsługujący całość rozliczeń z konkretnym klientem, opiekun klienta

przykład zastosowania: Jan będzie pańskim account managerem i ze wszystkim proszę się zwracać do niego.